LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
przy Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Augustowie            „Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem,

prawdziwą świętą posługą (...)”                                                            

Jan Paweł II


          Liturgiczna Służba Ołtarza gromadzi chłopców, którzy chcą rozwijać swoje życie duchowe poprzez służbę liturgiczną w czasie Mszy św. i nabożeństw.
         W naszej parafii formacja ministrantów rozpoczyna się okresem kilkumiesięcznej kandydatury, w czasie której chłopcy uczą się umiłowania liturgii i poprawnego wykonywania funkcji liturgicznych. W uroczystym obrzędzie zostają włączeni do grona ministrantów.
Z chwilą zapisania się do Służby Liturgicznej Ołtarza, staje się ona obowiązkiem. O rzetelne wypełnianie tego obowiązku powinni troszczyć się nie tylko chłopcy, ale i ich rodzice (powinni pozytywnie mobilizować swoich synów).


* * *


DRODZY  MINISTRANCI  I  LEKTORZY!


      Podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej, niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim SŁUGAMI JEZUSA CHRYSTUSA, Odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie(...)
________________________________________

        Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej wspólnocie parafialnej jest Ks. mgr. Jacek Łukaszewicz 

     

Zapraszamy i ... czekamy na nowych kandydatów

do Liturgicznej Służby Ołtarza. :)KRÓLUJ NAM CHRYSTE!


 Grono Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii tworzą Lektorzy, Ministranci, Kandydaci (Aspiranci) i Ministranci Seniorzy.