LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
przy Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Augustowie            „Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem,

prawdziwą świętą posługą (...)”                                                            

Jan Paweł II


          Liturgiczna Służba Ołtarza gromadzi chłopców, którzy chcą rozwijać swoje życie duchowe poprzez służbę liturgiczną w czasie Mszy św. i nabożeństw.
         W naszej parafii formacja ministrantów rozpoczyna się okresem kilkumiesięcznej kandydatury, w czasie której chłopcy uczą się umiłowania liturgii i poprawnego wykonywania funkcji liturgicznych. W uroczystym obrzędzie zostają włączeni do grona ministrantów.
Z chwilą zapisania się do Służby Liturgicznej Ołtarza, staje się ona obowiązkiem. O rzetelne wypełnianie tego obowiązku powinni troszczyć się nie tylko chłopcy, ale i ich rodzice (powinni pozytywnie mobilizować swoich synów).


* * *


DRODZY  MINISTRANCI  I  LEKTORZY!


      Podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej, niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim SŁUGAMI JEZUSA CHRYSTUSA, Odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie(...)
________________________________________

        Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej wspólnocie parafialnej jest Ks. mgr Przemysław Jermak.

       Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza zaprasza na zbiórki formacyjne, które odbywają się w każdą sobotę w salce przy domu parafialnym o godz. 1000.


Zapraszamy i ... czekamy na nowych kandydatów

do Liturgicznej Służby Ołtarza. :)KRÓLUJ NAM CHRYSTE!


 Grono Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii tworzą Lektorzy, Ministranci, Kandydaci (Aspiranci) i Ministranci Seniorzy.

         PREZES –    ANUSZKIEWICZ PIOTR (lektor)

WICE PREZES –    KIRJAKA PIOTR (ministrant)

CZŁONKOWIE -

PIETREWICZ Piotr – lektor
TURUK Piotr - lektor
OBORSKI Konrad - lektor
MUCHOW Arkadiusz - lektor
SIKORA Paweł – lektor
SUCHODOLSKI Kacper – lektor
TURUK Marcin – lektor
POŹNIAKOWSKI Filip - lektor


ROGOZIŃSKI Radomił - kandydat na lektora
SOBOTKO Damian – kandydat na lektora
ŁUKAWSKI Krzysztof – kandydat na lektora
RUŁKOWSKI Piotr – kandydat na lektora


DAWIDEJT Dawid – ministrant
OBORSKI Wiktor – ministrant
CZYŻEWSKI Patryk - ministrant
MIKUCKI Sebastian - ministrant
KIRJAKA Antoni - ministrant
KIRJAKA Paweł - ministrant
JAWOROWSKI Paweł - ministrant
KOWALCZYK Dawid - ministrant
JERUĆ Aleksander - ministrant
FRĄCKIEWICZ Jan - ministrant


SIKORA Jan - aspirant i kandydat
ROGOZIŃSKI Łukasz - aspirant i kandydat
ŁUKAWSKI Karol - aspirant i kandydat
MIKIEL Mariusz - aspirant i kandydat
SOBOLEWSKI Dominik - aspirant i kandydat
SOBOLEWSKI Jakub - aspirant i kandydat
WIŚNIEWSKI Adam - aspirant i kandydat
WIŚNIEWSKI Miłosz - aspirant i kandydat


KARP Stanisław – ministrant senior
ANUSZKIEWICZ Krzysztof – ministrant senior
FURMANIUK Piotr – ministrant senior
SUCHODOLSKI Lech – ministrant senior
SZCZĘSNY Marian – ministrant senior
STRUGULEWSKI Andrzej – ministrant senior
JÓŹWIK Grzegorz - ministrant senior
KOWALCZYK Marcin - ministrant senior


Zarząd został wybrany, powołany i zatwierdzony dnia 25 sierpnia 2018 r.
(ze zmianami z dnia 30 listopada 2018 r.)

Skład zarządu może ulec zmianie!!!