Działalność i powstanie Ruchu

Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, zostaje założona w 1916 r. Krucjata Eucharystyczna jako organizacja dla
dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy. Na terenie Polski Krucjata została założona przez Św. Urszulę Ledóchowską. Krucjata się rozwija tak, że w 1939 r. osiąga liczbę około 200 tysięcy członków. Po wojnie Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, przekształca się w ERM. Z terenu krajów Europy ERM przenika do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj.

  • Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie.
  • Do ERM przyjmowane są dzieci zasadniczo po I Komunii św. a wyjątkowo w okresie przygotowania do niej. Program ERM-u jest doskonałym pogłębieniem przygotowania dziecka do pełnego udziału we Mszy św.

Grupy wiekowe

Uczniowie Jezusa - klasa III i IV
To grupa dzieci rozpoczynających formację w ERM-ie. Znakiem jest żółta chusta.

Apostołowie Dzisiaj - klasa V i VI
To ci, którzy po złożeniu przyrzeczenia, otrzymują odznakę i kontynuują
formację w ERM-ie.

Młodzi Świadkowie - gimnazjum
Niektórzy z gimnazjalistów posługują jako animatorzy młodszych grup, otrzymują
krzyż ERM-u

Cele ERM-u

  • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
  • Rozwijać postawy eucharystyczne: adoracja, postawa wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
  • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
  • Pogłębiać więź dzieci z Kościołem z parafią.

Zasady

1.    Żyj Mszą Świętą
2.    Czytaj Ewangelię!
3.    Kochaj bliźnich!
4.    Bądź trzynastym apostołem!

Znaki

Żółta chusta i krzyż

Kiedy się spotykamy
W sobotę o godz.1000
Dodatkowe informacje u s. Anny Ratajczak USJK