KAPLICA SZPITALNA


w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Szpital im. E. Biernackiego


pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego


Kaplica Szpitalna znajduje się na pierwszym piętrze głównego budynku Szpitala


Msza Święta


Niedziela i Uroczystości nakazane o godz. 1600


Kapelanem Szpitala jest Ks. Prałat Marian Szewczyk
tel. 602 407 537


(Ks. Prałat Marian Szewczyk zamieszkuje w Domu Księży Emerytów
w Augustowie, ul. Skorupki 6).