Julia Ledóchowska urodziła się 17 IV 1865 w Loosdorf (Austria). W 1883 rodzina przeniosła się do Lipnicy Murowanej, niedaleko Krakowa. W 1886 Julia wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. Tu, już jako m. Urszula, zajęła się przede wszystkim pracą pedagogiczną. W 1907 z błogosławieństwem papieża Piusa X wraz z dwiema siostrami wyjechała do Petersburga, aby objąć kierownictwo internatu dla dziewcząt przy polskim Gimnazjum św. Katarzyny. W 1910 nad Zatoką Fińską powstał dom dla wspólnoty oraz – realizujące idee pedagogiczne m. Urszuli – gimnazjum z internatem dla dziewcząt. Wybuch wojny w 1914 spowodował wydalenie m. Urszuli z Rosji. Zatrzymała się w Skandynawii: w Sztokholmie, następnie w Danii. Wspólnie z wyjeżdżającymi kolejno z Petersburga siostrami zorganizowała szkołę dla skandynawskich dziewcząt, potem m.in. ochronkę dla sierot po polskich emigrantach. Włączyła się też w życie miejscowego Kościoła i środowiska oraz podjęła współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, założonym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza. Poprzez akcję odczytową kształtowała wrażliwość społeczeństw skandynawskich na sprawę niepodległości Polski.
      W 1920 petersburska wspólnota urszulanek wróciła do wolnej Polski i osiedliła się w Pniewach koło Poznania. Wkrótce potem otrzymała od Stolicy Świętej pozwolenie na przekształcenie się w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego – żyjące duchowością urszulańską oraz tradycją pracy wychowawczej jako uprzywilejowanego narzędzia ewangelizacji, szukające równocześnie form odpowiadających nowym potrzebom, szczególnie ludzi uboższych. Zgromadzenie szybko się rozwijało. Powstawały domy i dzieła w Polsce i na Kresach Wschodnich, od 1928 we Włoszech, od 1930 we Francji.
      M. Urszula formowała siostry do umiłowania Boga ponad wszystko, pragnąc, aby żyły w prostocie, były pokorne, a równocześnie pełne poświęcenia i twórcze w służbie innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Uśmiech, pogodę ducha i dobroć uważała za szczególnie wiarygodne świadectwo więzi z Chrystusem. Spalała się miłością do Jezusa Chrystusa i ta miłość pozwalała jej kochać każdego człowieka, bez względu na wyznanie, przekonania, pozycję. Gdy umarła w Rzymie, 29 V 1939, ludzie mówili, że zmarła święta...
      20 VI 1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował m. Urszulę. W 1989 zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego.
      18 V 2003 w Rzymie Ojciec św. Jan Paweł II kanonizował m. Urszulę Ledóchowską.


KAPLICA ZAKONNA PW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

ul. Konopnickiej 3, 16-300 Augustów

tel. 87 643-51-01

Przełożona Domu: Siostra mgr Anna Bździak USJK


                              


Msze Święte w roku 2018/2019

w kaplicy Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

w Augustowie przy ul. M. Konopnickiej 3

i w Kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie

Msza Święta w Kaplicy pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej o godz. 1600


MIESIĄC/DZIEŃ

II czwartek msc

w kaplicy

III czwartek msc

w kościele

IV czwartek msc

w kaplicy

ŚRODA

Matki w modlitwie

PAŹDZIERNIK

11

18

25

LISTOPAD

8

15

22

GRUDZIEŃ

6

16

x

STYCZEŃ

10

17

24

LUTY

14

21

28

MARZEC

14

21

28

KWIECIEŃ

11

x

25

MAJ

9

16

23

CZERWIEC

13

x

27Msza Święta w Święta Patronalne w Kościele Parafialnym:


21.10.2018 r. – Wspomnienie św. Urszuli, męczennicy
31.01.2019 r. – Wspomnienie św. Anieli Merici
25.03.2019 r. – Uroczystość Zwiastowania NMP
29.05.2019 r. – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
28.06.2019 r. – Uroczystość NSPJ