ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w AugustowieAdoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go
za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za
nieskończoną i miłosierną Miłość. "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz" (Łk 4, 8) mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13).


Katechizm Kościoła Katolickiego 2096Adoracja naszego Pana Jezusa Chrystusa to dar spotkania z Najwyższym
i Wiecznym Kapłanem w małej, białej Hostii ukrytej w Monstrancji, która przedstawia Twoje serce i Twoje życie.


Zapraszamy do wspólnej modlitwy – Adoracji Najświętszego Sakramentu w:

         Czwartek Miesiąca   w godz. 1700 – 1800
(rozpoczęcie Litanią do św. Jana Pawła II i Koronką do Bożego Miłosierdzia);

I Środy Miesiąca w godz. 1700 – 1800
(modlitwy prowadzi wspólnota Kół Żywego Różańca – matki różańcowe);

I Piątki Miesiąca w godz. 1700 – 1800;

I Soboty Miesiąca w godz. 1700 1800
(modlitwy prowadzi wspólnota Kół Żywego Różańca – ojcowie różańcowi);

          I Niedziele Miesiąca po Mszy Św. o godz. 1200;

W miesiącach Maj – Październik każdego 13 dnia miesiąca
w ramach Nabożeństwa Fatimskiego w godz. 1700 – 1800.