KAPŁANI POSŁUGUJĄCY

Ks. prałat Jerzy Owsianka – proboszcz
Urodzony 08 września 1960 r. w Podegrodzie (diecezja tarnowska). Imieniny obchodzi 23 kwietnia. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1987 r. w Olsztynie z rąk bp Edmunda Piszcza. Pracował jako wikariusz w parafiach: Pisz – św. Jana Chrzciciela, jako Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej oraz jako proboszcz od roku 1991 w Ełku – parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów. Z dniem 01 sierpnia 2018 r. został proboszczem naszej Wspólnoty Parafialnej w Augustowie – Matki Boskiej Częstochowskiej. Kanonik gremialny Kapituły Konkatedralnej Sambijskiej oraz Kapelan honorowy Jego Świątobliwości. Moderator Diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Ks. dr Stanisław Jóźwiak - pomoc duszpasterska.

Ks. mgr Jacek Łukaszewicz - wikariusz
urodzony 14 maja 1990 r. Imieniny obchodzi 17 sierpnia. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 2015 r. w Ełku z rąk bp Jerzego Mazura. Pracował jako wikariusz w parafiach: Ełk - Chrystusa Sługi, Prostki - św Antoniego Padewskiego i od 24.08.2019 r. Augustów - Matki Boskiej Częstochowskiej.

Poprzedni Proboszczowie parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie

śp. Ks. infułat Antoni Kochański
Urodzony 20 sierpnia 1933 r. w Lipnikach. Imieniny obchodzi 13 czerwca. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1959 r. w Łomży z rąk bp Czesława Falkowskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach: Piątnicy i Czyżewie, jako administrator: Czyżewie, jako rektor: Augustów – MB Częstochowskiej oraz jako proboszcz: Augustów – MB Częstochowskiej. Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej, Kanonik zasłużony Kapituły Katedralnej Ełckiej, Prałat honorowy Jego Świątobliwości, Protonotariusz Apostolski. Od 2007 r. emeryt służący pomocą duszpasterską w naszej Wspólnocie Parafialnej.

Ks. prałat Marian Szewczyk
Urodzony 12 maja 1952 r. w Orzyszu. Imieniny obchodzi 01 lipca. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 marca 1978 r. w Olsztynie z rąk bp Józefa Drzazgi. Pracował jako wikariusz w parafiach: Malbork – MB Nieustającej Pomocy i Lidzbarku Warmińskim oraz jako proboszcz w: Prawdziskach, Pisanicy, Białej Piskiej i od 2007 r. w Augustowie – MB Częstochowskiej Kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Ełckiej oraz Kapelan honorowy Jego Świątobliwości. Od 01 sierpnia 2018 r. emeryt zamieszkały w Domu Księży Emerytów w Augustowie i posługujący jako Kapelan Szpitala Miejskiego w Augustowie.