wrzesień 2019r. - Polska pod krzyżem

       Spotkaliśmy się przy naszym kościele obok krzyża misyjnego. Odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Rozważaliśmy Drogę Krzyżową i Różaniec Św. część bolesną. W modlitwie wzięło udział około 300 wiernych.

13 października 2018 r. - KSM i LSO

     13 dzień października to spotkanie zarządów parafialnych oddziałów KSM naszego regionu z Prezesem Diecezjalnym i Wice Asystentem KSM naszej Diecezji.
Spotkanie odbyło się w parafii pw. Świętej Rodziny w Augustowie i uczestniczyły w ni Oddziału KSM-u z parafii MB Częstochowskiej, Świętej Rodziny, Bargłowa Kościelnego i Suwałk.
     Na spotkaniu zostały poruszone tematy związane z działalnością Oddziałów KSM-u przy parafiach oraz podane zostały informacje o rekolekcjach, zlocie KSM naszej diecezji.
     Nasz Oddział KSM-u reprezentowali: Julia Stachurska - Prezez Oddziału, Julia Dąbrowska - Zastępca Prezesa, Katarzyna Puczyłowska - Skarbnik Oddziału i Michał Dyczewski - Sekretarz, a także ks. Przemysław - asystent.
     Również dzień 13 października był dniem integracji dla LSO. W tym dniu udaliśmy się grupą 20 ministrantów pod opieką Ks. Przemysława do Kina Iskra w Augustowie na seans filmowy "Hotel Transylwania 3". Sala pękała w szwach a film warto obejrzeć wraz z dziećmi:)

07 października 2018 r. - Pożegnanie siostry Marii - zakrystianki

     XXVII Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego w naszej Wspólnocie Parafialnej była czasem pożegnania s. Marii naszej najukochańszej zakrystianki, która z dniem 10 października rozpoczęła swoją posługę w Pniewach.

     Słowa wdzięczności wyraził najpierw Ks. Proboszcz dziękując Siostrze za pracę, którą gołym okiem nie można zobaczyć i za życzliwość.
Słowa ogromnej wdzięczności wyrazili również przedstawiciele LSO i nasi Parafianie, którzy podziękowali Siostrze za wspaniałą współpracę.

04 października    2018 r. - Rozpoczęcie prac na dachu plebanii

     We wczesnych godzinach porannych rozpoczęły się prace remontowe na dachu plebanii.

     Pierwszy Etap prac polega na zdjęciu i wywiezieniu eternitu, który leżał jako pokrycie dachowe na budynku plebanii.
     Drugi Etap prac polega na pokryciu papą dachu w celu zabezpieczenia go przed zimą.

30 września 2018 r. - Pobłogosławienie kandydatów na lektorów

     W XXVI Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego na Uroczystej Mszy Św. o godz. 1200 Ks. Proboszcz Prałat Jerzy Owsianka włączył do grona kandydatów na lektorów czterech ministrantów z naszej Wspólnoty Parafialnej.
     Kandydatami na lektorów zostali: Radomił Rogoziński, Piotr Rułkowski, Damian Sobotko i Krzysztof Łukawski, którzy od dnia dzisiejszego rozpoczęli roczny cykl przygotowawczy na lektorów.
     Ksiądz Proboszcz na prośbę opiekuna LSO Ks. Przemysława poświęcił nowe stroje liturgiczne, w których kandydaci na lektorów będą służyć do Mszy Św. a także udzielił im błogosławieństwa na czas przygotowań do przyjęcia posługi lektoratu, której udzieli w przyszłym roku Ksiądz Biskup.
     Nowym Kandydatom na Lektorów życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej oraz wstawiennictwa św. Dominika w dalszej posłudze LSO w naszej Wspólnocie.

22 września 2018 r. - Spotkanie młodych z Papieżem Franciszkiem w Wilnie

     W sobotę, 22 września prawie 500 młodych z naszej diecezji wzięło udział w spotkaniu młodych z papieżem Franciszkiem w Wilnie. Okazją do spotkania była wizyta Ojca Świętego na Litwie.
     Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się tuż przed wakacjami. Do ostatnich chwil młodzi pytali o miejsca i plan spotkania. Grupy zorganizowane ruszyły z Ełku, Suwałk, Augustowa, Pisza i Giżycka. Na miejscu spotkaliśmy się z dobrą organizacją, co ułatwiło nam udział w wydarzeniu. Spotkanie z Ojcem Świętym poprzedziła ewangelizacja, która wzorowana była na wydarzeniach ze Światowych Dni Młodzieży. Mogliśmy wysłuchać świadectw, przyglądać się przedstawieniom ewangelizacyjnym, ale też wspólnie się modlić. W oczekiwaniu na papieża Franciszka plac wypełniła radosna atmosfera podniosłości tej chwili. Sam Jego przyjazd wywołał wiele radości, szczególnie wśród tych, którzy widzieli Go po raz pierwszy.
     W słowie Ojciec Święty wzywał młodych do tego, aby nie szli samotnie przez życie. Nie pozwólcie, by świat przekonał was, że lepiej iść samotnie. Nie ulegajcie pokusie koncentrowania się na sobie, stawaniu się samolubnymi lub powierzchownymi w obliczu cierpienia, trudności lub przelotnego sukcesu. Podkreślił także, że życie prawdziwie piękne to te przeżyte z innymi ludźmi.

http://www.wilnoteka.lt/artykul/mlodzi-czekaja-na-spotkanie-z-ojcem-swietym13 września 2018 r. - Rozpoczęcie prac na plebanii

     We wczesnych godzinach porannych 13 września rozpoczął się I Etap prac wymiany okien na plebanii. Zostały wymonotowane stare okna i zamontowane nowe.
Ogółem zostanie wymienionych ok. 73 m2 powierzchni okien na plebanii.
11 września 2018 r. – Spotkanie Katechetów i Liderów Wspólnot

     We wtorek 11 września o godz. 1600 w salce pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na plebanii odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie katechetów pracujących w placówkach szkolnych znajdujących się na terytorium naszej Wspólnoty Parafialnej. Spotkaniu przewodniczył Ks. Proboszcz Jerzy Owsianka. Celem spotkania było ustalenie inicjatyw duszpasterskich na nawy rok szkolny i katechetyczny. Obradujący katecheci ustalili następujące inicjatywy:

 • Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę – odpowiedzialni katecheci uczący klasy maturalne i ks. Łukasz;
 • Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci i młodzieży – poniedziałki, środy i piątki – dzieci będą otrzymywały specjalne naklejki, które pod koniec miesiąca mają ułożyć Kapliczkę Maki Bożej;
 • Roraty – wzorem lat ubiegłych dzieci przychodzą na roraty z lampionami;
 • Kolędnicy Misyjni;
 • I Komunia Święta odbędzie się dnia 04 maja (sobota) 2019 r.;
 • Sakrament Bierzmowania;
 • Diecezjalny Dzień Młodzieży w Olecku – udział młodzieży z naszej Parafii;
 • Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży;
 • Dzień Dziecka w Ełku;
 • Inne wydarzenia związane z rokiem liturgicznym i wydarzeniami związanymi z Parafią i Diecezją.

     Księża i s. Anna odpowiedzialni za Wspólnoty: LSO, KSM, Harcerzy i ERM zapraszają, aby wszyscy katecheci włączyli się w promowanie w/w Wspólnot i aby zachęcały dzieci i młodzież do wstąpienia w ich szeregi.

     Po Mszy Świętej wieczornej odbyło się spotkanie wszystkich Liderów Wspólnot Parafialnych (AK, KSM, LSO, Harcerze, Matki w Modlitwie, Siostry Urszulanki, Wspólnota Strumienie Miłości, Grupa św. O. Pio, KRK, KRM, Caritas, Chór Parafialny, DNNUJ), któremu przewodniczył Ks. Proboszcz Jerzy Owsianka. Celem zebrania było omówienie bieżących potrzeb Wspólnot oraz propozycje pracy na najbliższy rok. Po zaciętej debacie, zebrani ustalili:
     Każda salka parafialna ma swojego patrona:
1)    Salna na dole – pw. Św. Stanisława Papczyńskiego;
2)    Salka przy Kancelarii – pw. Matki Boskiej Częstochowskiej;
3)    Salka na górze – Wieczernik,
każda grupa została przydzielona do konkretnej salki parafialnej, o którą ma dbać i pilnować porządku;

 • Każda Wspólnota winna mieć jedną Mszę Św. w miesiącu w intencji swojej grupy;
 • Inicjatywa Ks. Proboszcza, aby przy salkach parafialnych powstała kuchnia z aneksem, aby każda ze Wspólnot mogła z niej korzystać. (Remont już został rozpoczęty);
 • Wspólnoty angażują się w życie Parafialne poprzez udział w różnego rodzaju akcjach promujących naszą Parafię;
 • Wspólnoty ustaliły że dnia 17 września odbędzie się spotkanie integracyjne wszystkich Wspólnot przy ognisku. Spotkanie rozpocznie się Mszą Św. wotywną o św. Stanisławie Papczyńskim i zakończy się przy ognisku.

     Serdecznie zapraszamy do Włączenia się w budowę naszej duchowej Wspólnoty Parafialnej poprzez włączenie się do którejś ze Wspólnot.
Ks. Przemysław JermakWrzesień 2018 r. - Remont Plebanii


     Wraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego i katechetycznego przyszedł czas na prace remontowe Plebanii znajdującej się na terytorium naszej Wspólnoty Parafialnej.
     Pierwszy etap remontu to wymiana okien znajdujących się na parterze i w piwnicy o powierzchni blisko 73 m2, przygotowanie pomieszczenia, w którym ma znajdować się kuchnia, która ma służyć Wspólnotom działającym przy naszej Parafii oraz generalny remont ubikacji.
     Dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy w sobotę 08 września włączyli się w porządkowanie i przygotowanie pomieszczenia. Zostało przeniesione drewno, które ma służyć Wspólnotom do integracji przy ognisku, wysprzątane pomieszczenie w którym ma znajdować się kuchnia oraz zostały wybite drzwi i zamontowana futryna.  

     Serdecznie zapraszamy Każdą Osobę do włączenia się w prace remontowe fizycznie i materialnie.
     W najbliższą niedzielę 16 września zostanie zebrana ofiara na tacę z przeznaczeniem na remont plebanii, a także pod patronatem Parafialnego Zespołu Akcji Katolickiej będą sprzedawane pozycje książkowe – za dobrowolną ofiarę, z przeznaczeniem na w/w cele.26 sierpnia 2018 r. - Uroczystość Odpustowa

     Jak co roku dnia 26 sierpnia przeżywaliśmy Uroczystość odpustową ku czci patronki naszej Wspólnoty Parafialnej Matki Boskiej Częstochowskiej.
     Uroczystej Mszy Świętej Odpustowej przewodniczył i wygłosił homilie Ks. Prałat Marian Salamon - emeryt zamieszkujący w Ełku i służący pomocą w parafii pw. Św. Tomasza Apostoła.
     W tegorocznej Uroczystości odpustowej uczestniczyło blisko 100 pielgrzymów z Ełku z parafii pw. NMP Królowej Apostołów.
     Po zakończeniu Uroczystości Kościelnych i błogosławieństwie udzielonym wszystkim Parafianom i przybyłym gościom uczestniczyliśmy w agapie przygotowanej przez członków Akcji Katolickiej w naszej Wspólnocie.01 sierpnia 2018 r. - Powitanie nowego Proboszcza

     Zgodnie z dekretem Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Ełckiego, z dniem 01 sierpnia 2018 r. swoją pracę duszpasterską rozpoczął w naszej Wspólnocie Parafialnej nowy Ksiądz Proboszcz Prałat Jerzy Owsianka.
     W imieniu całej Parafii przywitali nowego Proboszcza Irena i Stanisław Karp, życząc Mu obfitości łask Bożych, Bożego błogosławieńtwa i opieki Matki Bożej w pracy duszpasterskiej w naszej Parafii.
     Ks. Proboszcz otrzymawszy chleb podzielił się nim z zebranymi Parafianami, na znak łączności i jedności całej Parafii.
29 lipca 2018 r. - Pożegnanie Ks. Proboszcza Mariana Szewczyka

     W dniu 29 lipca b.r. na Uroczystej Mszy Św. o godz. 1030 dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Kapłaństwa i posługi duszpasterskiej naszego Księdza Proboszcza Prałata Mariana Szewczyka, który z dniem 01 sierpnia b.r. przechodzi na zasłużoną emeryturę.
    Mszy Św. dziękczynnej za 11 lat posługi duszpasterskiej przewodniczył Ks. Proboszcz Marian Szewczyk, który po raz ostatni, jako proboszcz, udzielił również Sakramentu Chrztu Św. dla Leona. Było to zwieńczenie Jego posługi jako kapłana najpierw diecezji warmińskiej, a później naszej diecezji ełckiej.
     Ksiądz Prałat po 40 latach duszpasterzowania i w 66 roku życia i 11 latach pracy w naszej Wspólnocie Parafialnej przeszedł na emeryturę, aby dalej pełnić swoją posługę duszpasterską jako kapelan Szpitala Miejskiego w Augustowie i służąc pomocą w parafii NSJ w Augustowie.
     Wyrazy wdzięczności Drogiemu Proboszczowi wyrazili przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza, Harcerze, Dzieci zrzeszone w Eucharystycznym Ruchu Młodych, Przedstawiciele Parafii, Przedstawiciele Władz Samorządowych i Wojewódzkich, Emerytowani Nauczyciele, Dyrekcja Hospicjum, Leśnicy i Straż Graniczna.
     Swoją wdzięczność Parafianom wyraził również Ksiądz Proboszcz Marian Szewczyk, który wzruszonym głosem podziękował Wszystkim za życzliwość, pomocną dłoń, za wspólną modlitwę i wspaniałą współpracę jaka doznał od każdego Parafianina przez 11 lat posługiwania jako Proboszcz.

     Księdzu Proboszczowi Marianowi życzymy, aby zasłużony czas odpoczynku jeszcze bardziej zbliżył Go do Pana Boga. Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Boskiej Częstochowskiej towarzyszy Ci Drogi Księże Proboszczu na dalsze lata posługi w naszym mieście Augustowie.25 lipca 2018 r. - Poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców

     W liturgiczne Święto św. Jakuba Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa - patrona podróżujących i kierowców na Mszach Świętych o godz. 700, 1000 i 1800 wraz z kierowcami i podróżującymi i ich rodzinami modliliśmy się o szczęśliwe podróże.
      Również jak co roku nasza Parafia włączyła się w dzieło MIVA Polska do Akcji Św. Krzysztofa - 1 gr. za 1 szczęśliwie przejechany kilometr wpierając misjonarzy i misjonarki, którzy głoszą Dobrą Nowinę na różnych zakątkach świata.
15-24 czerwca 2018 r. – „Chrześcijański Wypoczynek” – Autokarowa Pielgrzymka do Włoch

     Tegoroczne wakacje w naszej Wspólnocie Parafialnej rozpoczęliśmy od Autokarowej Pielgrzymki do Włoch „Chrześcijański Wypoczynek”, w której wzięło udział 47 osób wraz z księdzem Przemysławem, naszym Wikariuszem.
     Nasze wspólne pielgrzymowanie rozpoczęliśmy dnia 15 czerwca we wczesnych godzinach porannych.
     Pierwszy dzień naszej wędrówki poprowadził nas przez cała Polskę do stóp Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, gdzie podczas Mszy Św. w kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej zawierzyliśmy całą pielgrzymkę Jej Niepokalanemu wstawiennictwu. Po Mszy Św. udaliśmy się do Czech – Morawy, gdzie czekał na nas już ciepły posiłek i nocleg.
     Drugi dzień naszej Pielgrzymki wędrowaliśmy przez Austrię do Włoch – Udine, gdzie w Katedrze Santa Maria Annunziata modliliśmy się za szczęśliwą podróż. Po Mszy Św. powędrowaliśmy w okolice Padwy.
     Dzień trzeci rozpoczął się powitaniem ciepłych promieni słonecznych, które rozgrzały nasze ciała i dodawały otuchy na dalsze pielgrzymowanie. Tego dnia udaliśmy się do Padwy, aby tam u stóp św. Antoniego Padweskiego, zawierzyć nas samych, nasze rodziny i Parafie z których pochodzimy. Po Mszy Św. w Bazylice św. Antoniego przeszliśmy przez największy owalny miejski plac świata – Prato della Valle do Bazyliki Świętej Justyny, gdzie mogliśmy pomodlić się przy Jej grobie. Następnie powróciliśmy do autokaru, aby przejechać do uzdrowiska Fiuggi w okolicach Rzymu.
     Dzień czwarty poświęcony był na zwiedzanie Watykanu i Rzymu. Nasze pielgrzymowanie tego dnia rozpoczęliśmy od zwiedzenia Bazyliki Św. Piotra na Watykanie: m.in. Pieta Michała Anioła, grób Papieża Świętego Jana Pawła II, Baldachim z brązu nad grobem Św. Piotra. Po pobycie w Bazylice św. Piotra udaliśmy się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie Rzymu renesansowego, barokowego i starożytnego. Zwiedziliśmy m.in.: Zamek Anioła, Plac Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum.
     Dzień piąty, jak poprzednie dni przywitał nas ciepłymi promieniami słońca. A to było tego dnia bardzo potrzebne, gdyż udaliśmy się nad Morze Tyrreńskie do miejscowości Nettuno. Tam zwiedziliśmy Sanktuarium Świętej Marii Goretti. Następnie nadszedł upragniony czas relaksu na plaży. Po ponad dwóch godzinach odpoczynku przejechaliśmy na Monte Cassino, gdzie na Cmentarzu odbyła się Msza Św. Po Mszy Św. złożyliśmy kwiaty na grobie Andersa. Po modlitwach odwiedziliśmy Klasztor Benedyktynów. Po powrocie do hotelu czekał na nas wieczór z muzyką włoską na żywo.
     Wczesnego poranka dnia szóstego udaliśmy się do Watykanu, aby spotkać się z Papieżem Franciszkiem na cotygodniowej Audiencji Generalnej. Po Audiencji przejechaliśmy do Asyża, aby u stóp św. Franciszka z Asyżu zawierzyć nasze wspólne intencji. Tam też po Mszy Św. udaliśmy się na spacer śladami Świętego Patrona Włoch. Zwiedziliśmy m.in.: Katedrę Świętego Rufina, Bazylikę Świętej Klary, Bazylikę Santa Maria degli Angeli ze słynnym kościółkiem ,,Porcjunkula”.
     Dzień siódmy rozpoczęliśmy Mszą Św., a następnie przejechaliśmy do Republiki San Marino – Antycznej Ziemi Wolności i najstarszej republiki na świecie, stanowiącej enklawę na terenie Włoch. Spacer po Monte Titano, malowniczą trasą przy zamkach i fortyfikacjach. Tam mieliśmy czas wolny: mogliśmy indywidualnie zwiedzać muzea (np. figur woskowych lub tatuażu), a także mieliśmy czas na posiłek miejscowej kuchni oraz zakupy po przystępnych cenach. Po zwiedzaniu przejechaliśmy do Rimini na Riwierę Adriatycką. Po zakwaterowaniu się w hotelu chętne osoby udały się na pobliską plażę, aby tam odpocząć.
     Dzień ósmy był dniem relaksu i odpoczynku nad Morzem Adriatyckim. Po porannej Mszy Św. część grupy udała się nad Morze Adriatyckie i plażowała. Druga część grupy udała się na wycieczkę do parku tematycznego ,,Oltremare”. Delfinarium ,,Oltremare'' to świat, gdzie elementy natury stają się okazją do odkryć, radości, nauki i wypoczynku dla dorosłych i dzieci. Największa i najpiękniejsza laguna delfinów w Europie jest sercem, które bije ponad Wodą, Powietrzem, Ziemią, Ogniem i Energią, opowiadając życie Świata w sposób najbardziej emocjonalnie możliwy.
     Dzień dziewiąty to pożegnanie z ziemią włoską. Po porannej Mszy Św. i śniadaniu udaliśmy się w drogę powrotną do Polski. Przejeżdżaliśmy  przez Wenecję Euganejską, Furlandię – Wenecję Julijską, Austrię do Republiki Czeskiej. Po drodze mieliśmy obiad w restauracji ,,Rosenberger” na terenie Austrii.
     Dzień dziesiąty to dzień naszego powrotu na ziemie polskie. Po śniadaniu w hotelu w Brno nasze kilometry pielgrzymowania skierowaliśmy ku Jasnej Górze. W Sanktuarium Jasnogórskim w Częstochowie modliliśmy się u stóp Matki Bożej dziękując Jej za wspaniałą Pielgrzymkę. Msza Św. odbyła się w kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej, gdzie również po podsumowaniu pielgrzymki jej uczestnicy podziękowali Ks. Przemysławowi za jej zorganizowanie. Nasz „Chrześcijański Wypoczynek” po ziemi włoskiej zakończyliśmy ok godz. 2200 w Augustowie.
     Serdeczne podziękowania dla Biura Podróży „Zoobi-Tour” za pomoc w organizacji Pielgrzymki.
     Zdjęcia z Pielgrzymki są do odebrania w Zakrystii parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie.

     To była pierwsza edycja „Chrześcijańskiego Wypoczynku”!!! Następna już za rok w lipcu 2019. Tym razem udamy się do Grecji „Chrześcijański Wypoczynek – Śladami Św. Pawła”. Zapraszam!!! Ks. Przemysław Jermak01 czerwca 2018 r. - Integracja LSO

     Dzień Dziecka w tym roku dla członków LSO naszej Parafii zakończył rok formacji. Przyszedł czas na podsumowania, wręczenie nagród dla NAJLEPSZYCH MINISTRANTÓW oraz wspólną zabawę przy ognisku.

RANKING NAJLEPSZYCH MINISTRANTÓW – KOŃCOWA 2017/2018
1. OBORSKI Wiktor ministrant - 1846
2. CZYŻEWSKI Patryk ministrant - 1840
3. KIRJAKA Piotr ministrant - 1168
    KIRJAKA Antoni ministrant – 1168
    KIRJAKA Paweł ministrant – 1168
4. DAWIDEJT Dawid ministrant - 1124
5. ŁUKAWSKI Krzysztof ministrant - 1084
6. POŹNIAKOWSKI Filip lektor – 1058
7. SOBOTKO Damian ministrant - 912
8. JAWOROWSKI Paweł ministrant – 902
9. ANUSZKIEWICZ Piotr lektor - 792
10. SUCHODLOSKI Kacper lektor - 766
11. BIELAŃSKI Mateusz ministrant - 702
12. SIOKORA Paweł lektor - 679
13. RUŁKOWSKI Piotr ministrant - 663
14. KOWALCZYK Dawid ministrant – 567
15. MIKUCKI Sebastian ministrant - 476
16. ROGOZIŃSKI Radomił ministrant - 428
17. TURUK Marcin lektor - 347
18. FRĄCKIEWICZ Jan ministrant – 342
19. JERUĆ Aleksander ministrant – 308
20. ŚLEDZIEWSKI Michał ministrant – DYSKFALIFIKACJA (za dużo pkt. ujemnych)

MINISTRANTEM ROKU 2017/2018 został Wiktor OBORSKI
WICE MINISTRANTEM ROKU 2017/2018 został Patryk CZYŻEWSKI
II WICE MINISTRANTEM ROKU 2017/2018 zostali bracia Piotr, Paweł i Antoni KIRJAKA

Dyplomy, Puchary i Nagrody wręczył ks. Proboszcz Marian Szewczyk.

Serdecznie GRATULUJEMY!!!31 maja 2018 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

     Uroczystej Mszy Św. o godz. 10.30 przewodniczył Ks. Prałat Marian Szewczyk. Okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Łukasz Kaczmarski.

     Dziękujemy Mieszakańcom naszej Wspólnoty Parafialnej za przygotowanie 4 Ołtarzy, LSO za służbę, dzieciom pierwszokomunijnym za sypanie kwiatków i uczestnictwo w Procesji.19 maja 2018 r. - Turniej Piłki Nożnej Ministrantów o PUCHAR Proboszcza Bazyliki

       W sobotę 19 maja LSO - ministranci, naszej Wspólnoty Parafialnej wzięli udział w I Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Proboszcza Bazyliki.

     Nasza drużyna była najmłodszą drużyną biorącą udział w turnieju. Po zaciętej walce z ministrantami i lektorami parafii pw. Świętej Rodziny i NSJ (Bazyliki) zajęliśmy III Miejsce.

       Bramki dla naszej drużyny strzelili: Sebastian Mikucki, Michał Śledziewski i Wiktor Oborski.

       Serdecznie GRATULUJEMY!!!03 maja 2018 r. - Uroczystość NMP Królowej Polski - Wizytacja Kanoniczna JE Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

     Dnia 03 maja w Uroczystość NMP Królowej Polski odbyła się Wizytacja Kanoniczna JE Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Ełckiego w naszej Wspólnocie Parafialnej.

     Uroczysty Ingres do Parafii odbył się o godz. 900. Po przywitaniu przez Księdza Proboszcza i przedstawicieli Wspólnoty Parafialnej odbyła się Uroczysta Msza Św. w intencji całej Wspólnoty, której przewodniczył Ksiądz Biskup. Wygłosił on również okolicznościowe kazanie, w którym nawiązał do obchodzonej dziś Uroczystości, jak i problemów, które dotykają naszą Wspólnotę, a zwłaszcza naszych Parafian.

     Następnie o godz. 1200 na Uroczystej Mszy Świętej , dziękczynnej za czas wizytacji, którą Ksiądz Biskup rozpoczął w naszej Parafii 26-27 lutego i 22 marca, prosiliśmy Miłosiernego Boga o błogosławieństwo Boże na czas dalszej Pracy i Życia. Podczas tej Mszy Świętej Ksiądz Biskup Jerzy włączył do grona ministrantów 6 aspirantów i pobłogosławił 1 lektora do pełnienia tejże funkcji.

     Dziękujemy s. Annie Piór - organistce i chórowi parafialnemu, s. Marii - zakrystiance, Liturgicznej Służbie Ołtarza i całej Wspólnocie Parafialnej za zaangażowanie i przeżycie tejże Wizytacji. Dziękujemy Ks. Przemysławowi za przygotowanie asysty, aspirantów i kandydata na lektora oraz za zadbanie o przebieg tej doniosłej Uroczystości i czuwanie nad całością29 kwietnia - Dzień łączności z MISJONARZAMI

     V Niedziela Wielkanocna w naszej Wspólnocie Parafialnej przeżywana była jako Niedziela Misyjna. Z tej racji gościliśmy przedstawicieli Seminaryjnego Koła Misyjnego - al. Marcina Jasionowskiego, al. Kamila Wielgat i al. Adama Brygała.

     Alumni przybliżyli naszej Wspólnocie temat misji poprzez wystawę misyjną i rozprowadzanie misyjnych gadżetów. Kazanie misyjne wygłosił ks. Przemysław.

     Alumni zbierali ofiary na pomic siostrom pracującym w Kenii. Wspólnymi siłami udało się zebrać kwotę 5.288,41 zł.

     Serdecznie dziękujemy Całej Wspólnocie Parafialnej za złożone ofiary. Bóg zapłać!!!28 kwietnia 2018 r. Dekanalne spotkanie MŁODYCH w parafii pw. Świętej Rodziny w Augustowie.

     O godz. 1100 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie rozpoczęło się kolejne Dekanalne spotkanie młodych z dekanatów augustowskich.

     Spotkaniu przewodniczył Ks. Maksymilian Barwikowski wraz z KSM Świętej Rodziny.

     Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy przy Relikwiach Św. Stanisława Kostki. Następnie ks. Maksymilian wygłosił konferencję. Po części modlitewnej, w której wzmacnialiśmy naszą wiarę udaliśmy się na plac przykościelny aby uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach i grach. Grę terenową wygrał oddział KSM-u z naszej Wspólnoty Parafialnej, który w nagrodę otrzymał BON na wyjazd do Lednicy na spotkanie młodych.

     Po obu częściach dzięki gościnności KSM-u Świętej Rodziny udaliśmy się na agapę, która zakończyła Dekanalne Spotkanie Młodych.
23 kwietnia 2018 r. - Peregrynacja i Nawiedzenie Relikwii Św. Stanisława Kostki

     Dnia 23 kwietnia w Uroczystość Św Wojciecha, głównego Patrona naszej Diecezji o godz. 1745 rozpoczęła się Peregrynacja Relikwii Św. Stanisława Kostki - Patrona Dzieci i Młodzieży w naszej Wspólnocie Parafialnej.

     Uroczystego wniesienia Relikwii do naszej Świątyni w asyście Harcerzy i Ministrantów dokonał Krzysztof Łukawski. Po powitaniu Relikwii Św. Stanisława Kostki o godz. 1800 rozpoczęła się Uroczysta Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Łukasza Kaczmarskiego, który wygłosił również okolicznościowe kazanie.

      Po Mszy Św. młodzież z KSM przy naszej Parafii wraz z Ks. Przemysławem poprowadziła Adorację przy Relikwiach Świętego, a po błogosławieństwie każdy mógł oddać cześć Świętemu Stanisławowi poprzez ucałowanie Jego relikwii.

     W dzisiejszej Mszy Świętej rozpoczynającej czas Nawiedzenia uczestniczyła młodzież z KSM, Lektorzy, Ministranci, Aspiranci, Dzieci z Oazy, Eucharystycznego Ruchu Młodych, Harcerze, Wspólnota Strumienie Miłości oraz cała Wspólnota Parafialna.

     Oprawę Liturgiczną przygotowała młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a oprawę muzyczną Wspólnota Strumienie Miłości.
14 kwietnia 2018 r. Dzień rekreacji LSO w Hotelu Gołębiowskim w Mikołajkach
     = BASEN - PIZZA - LODY
01 kwietnia 2018 r. - REZUREKCJA

     Zgodnie z tradycją naszej Wspólnoty Parafialnej, dziś o 600 rano, kiedy słońce wschodziło do życia, pośród strugów deszczu, wśród bicia dzwonów uczestniczyliśmy w Rezurekcji, aby oznajmić Wszystkim ludziom że Jezus Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!!! Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!!!

      Modlitewnemu skupieniu przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Proboszcz Marian Szewczyk
31 marca 2018 r - Wielka Sobota

     Obchody Wielkiej Soboty rozpoczęliśmy jak co roku od poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny.
     Straż przy Grobie Pańskim pełnili Harcerze z Grupy CONCORDIA działająca przy naszej Parafii.
    O godz. 1800 wśród zachodzącego słońca zebraliśmy się przy ognisku, aby poświęcić ogień. Następnie Ks. Przemysław Jermak - który przewodził dzisiejszej Liturgii - odpalił PASCHAŁ, który uroczyście wniósł do Kościoła Parafialnego, aby tam potrójnie odśpiewać "Światło Chrystusa". Po zapaleniu wszystkich świateł w Kościele uroczyście odśpiewał Orędzie Wielkanocne.
     W drugiej części odbyła się Liturgia Słowa - 7 czytań ze Starego Testamentu i 2 czytania z Nowego Testamentu - które przeczytali Lektorzy. Następnie wśród bijących dzwonów i głosu dzwonków uroczyście odśpiewaliśmy hymn Chwała na wysokości Bogu..., podczas którego zapaliliśmy od Paschału świece na Ołtarzu Pańskim.
     W trzeciej części dzisiejszej Liturgii odbyło się poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, po których nastąpiła Liturgia Eucharystyczna.
Po uroczystym błogosławieństwie, nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i przeniesienie Przenajświętszego Ciała do Grobu Pańskiego, aby tam adorować Najświętsze Ciało Zbawiciela.30 marca 2018 r. - Wielki Piątek

     Obchody Wielkiego Piątku rozpoczęliśmy w naszej Wspólnocie Parafialnej od Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, której przewodniczył Ks. Łukasz Kaczmarski, a rozważania przygotowała grupa modlitewna Św. Ojca Pio.
     O godz. 1800 wśród ciszy zachodzącego słońca pod przewodnictwem Ks. Łukasza rozpoczęliśmy Liturgię Wielkiego Piątku od leżenia krzyżem, na znak naszego oddania się Panu Jezusowi. Liturgia Słowa była rozważana przez LSO. Podczas kazania Ks. Łukasz przypomniał co w naszym życiu oznacza Krzyż - Krzyż Jezusa Chrystusa.
     Następnie modliliśmy się modlitwą powszechną Kościoła przewidzianą na dzisiejszy dzień.
     Centralnym wydarzeniem była Adoracja Krzyża, podczas, której każdy obecny w Kościele mógł oddać ukrzyżowanemu Panu cześć i szacunek poprzez ucałowanie Jego przenajświętszego Ciała.
     Następnie wśród śpiewu "Odszedł Pasterz nasz", głosu kołatek w uroczystej procesji udaliśmy się do Grobu Pańskiego, aby tam wspólnie adorować Pana Jezusa.29 marca 2018 r. - Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej

     Mszy Wieczerzy Pańskiej w wieczór Wielkiego Czwartku przewodniczył Ks. Infułat Antoni Kochański, a okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Łukasz Kaczmarski.
     W kazaniu odniósł się do dwóch Sakramentów ustanowionych tego dnia przez Jezusa - Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Sakrament Eucharystii ma za zadanie umacniać naszą więź z Jezusem Chrystusem, a poprzez przyjęcie Sakramentu Kapłaństwa, każdy kapłan ma być tym, który głosi Dobrą Nowinę.
     Po Komunii Świętej przedstawiciele dzieci i parafii złożyli Kapłanom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego.
     Po życzeniach udaliśmy się w uroczystej procesji, przy śpiewie "Sław języku tajemnicę..." do Ciemnicy, w której adorowaliśmy Przenajświętsze Ciało Jezusa.23 marca - Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii


     Dnia 23 marca o godz. 16.30 rozpoczęła się w naszym Parafialnym Wieczerniku Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii. Jest to Nabożeństwo, które rok rocznie gromadzi rzesze wiernych, którzy chcą podążać za Jezusem Chrystusem niosąc i adorując Jego Krzyż.
     Tegoroczne rozważania Stacji Drogi Krzyżowej - przygotowane przez Ks. Przemysława - zwróciły naszą uwagę na bieżące sprawy naszego życia - życia naszych dzieci, młodzieży, dorosłych, małżeństw. Wszystkie te problemy zawierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi niosąc Jego Krzyż, obciążony naszymi zaniedbaniami, krzywdami i grzechami.
     Adorując Krzyż, niosąc Go między Stacjami, każdy mógł zawierzyć również swoje osobiste problemy. Krzyż wg kolejności Stacji Drogi Krzyżowej nieśli: Kapłani i Szafarze; Koła Różańcowe Żeńskie; Małżeństwa; Akcja Katolicka i Pracowniki Oświaty; Grupa św. o. Pio; Służba Zdrowia; LSO; DNNUJ; Siostry Zakonne; Caritas i Wolontariusze; Wspólnota Strumienie Miłości; Młodzież; Dzieci i Koła Różańcowe Męskie.

     Dziękujemy Wszystkim obecnym na tym Nabożeństwie za piękne wyznanie WIARY i wspólną modlitwę.

     Droga Krzyżowa ulicami parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej jest najstarszą Drogą w naszym mieście, gdyż istnieje od powstania parafii.18-21 marca Rekolekcje Wielkopostne

   V Niedzielą Wielkiego Postu rozpoczęły się w naszej Wspólnocie Parafialnej Rekolekcje Wielkopostne.
     Naszym ćwiczeniom duchowym, na drogach wielkopostnego nawrócenia towarzyszyli o. Bogusław Witkowski (nauki dla dorosłych) oraz o. Mariusz Szekuła (nauki dla dzieci i młodzieży) ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.22 marca Jubileusz 40-lecia Święceń Kapłańskich Ks. Proboszcza Prałata Mariana Szewczyka i 20-lecia nominacji na biskupa Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

     Dnia 22 marca na Uroczystej Mszy Św. o godz. 18.00 rozpoczęliśmy świętowanie 40-lecia Święceń Kapłańskich naszego Księdza Proboszcza Mariana Szewczyka, który dnia 23 marca 1978 r. - Wielki Czwartek - przyjął Sakrament Kapłaństwa.
Tego dnia świętowaliśmy również jako Wspólnota Diecezjalna Jubileusz 20-lecia nominacji na Biskupa Kościoła rzymsko-katolickiego Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

     Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Pasterz Naszej Diecezji Ks. Bp Jerzy Mazur, który wygłosił również okolicznościową homilię, w której nawiązał do Jubileuszu Kapłaństwa naszego księdza Proboszcza, oraz do posługi jaką pełni ks. Marian w naszej Wspólnocie Parafialnej i jaką pełnił w diecezji przez te 40 lat posługi jako duszpasterz.
 
     W czasie Mszy Św. zgromadzony Lud i Kapłani dziękowali Bogu bogatemu w miłosierdzie za dar kapłaństwa i prosili o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło pracowników w Winnicy Pańskiej.
 
     Życzenia z okazji Jubileuszu, Księdzu Biskupowi w imieniu dzieci, młodzieży i całej Wspólnoty Parafialnej i Diecezjalnej złożył Wiktor Oborski, wraz z przedstawicielami LSO i Harcerzami. Natomiast z okazji Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa naszego Księdza Proboszcza w imieniu całej Wspólnoty Parafialnej życzenia złożyli przedstawiciele Wspólnot działających w naszym Wieczerniku.

     W imieniu władz samorządowych życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Pan Burmistrz i Pan Starosta naszego Miasta i Powiatu Augustowskiego.

     Po błogosławieństwie wszyscy udali się na agapę do salki parafialnej.

     Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Wspólnotom Parafialnym, Katechetom, Chórowi, LSO za obecność, modlitwę i pomoc w przygotowaniu tej Uroczystości.09-10 marca 2018 r. - Wielkanocna zbiórka żywności

     W dniach 09-10 marca 2018 r. (piątek-sobota) Caritas Polska po raz kolejny zorganizowała Ogólnopolską Zbiórkę Żywności pod hasłem „TAK. POMOAGAM”.
     Również i nasza Wspólnota Parafialna – wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas i członkowie Caritas Parafialnego – włączyła się do niesienia pomocy biednym i potrzebującym poprzez zbiórkę żywności w sklepach Biedronka i Lidl.
     Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dary, z których zostaną przygotowane paczki na Święta Wielkanocne dla najbardziej potrzebujących.
     Dziękujemy dzieciom i młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas i członkom Caritas Parafialnego za oświęcony czas i zaangażowanie w zbiórkę żywności.
     Koordynatorem zbiórki w naszej Parafii był Ks. Łukasz Kaczmarski – odpowiedzialny za Caritas parafialny i Szkole Koła Caritas.
26-27 luty 2018 r. - Wizytacja Kanoniczna J E Ks. Bpa Jerzego Mazura

     W dniach 26-27 lutego b.r. rozpoczęła się Wizytacja Kanoniczna naszej Wspólnoty Parafialnej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie. Wizytację przeprowadził JE Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, Biskup Ełcki.

     Pierwszą część wizytacji, która trwała dwa dni, Ksiądz Biskup rozpoczął od odwiedzin placówek edukacyjnych znajdujących się na terytorium naszej Parafii. I tak w poniedziałek odwiedził SP nr 4, SP STO, ZS Specjalnych, ACE, II LO, natomiast we wtorek: Przedszkole Sióstr Urszulanek, ZST, Przedszkole nr 3, SP nr 6, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Terapii Zajęciowej oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

     W każdej szkole uczniowie przygotowali inscenizację, która odnosiła się do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polską, do Św. Stanisława Kostki lub do Ducha Świętego.

     Przed każdą inscenizacją witali Dostojnego Gościa w swoich murach Dyrektorzy wraz z dziećmi i młodzieżą. Głos zawierał również obecny przy wizytacji Ks. Proboszcz Marian Szewczyk, który dziękował Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom za wspaniałą współpracę. Po inscenizacji głos zabrał JE Ks. Bp Jerzy Mazur, który nawiązując do roku św. Stanisława Kostki, życzył dzieciom i młodzieży takiej odwagi jaką miał św. Stanisław. Ksiądz Biskup zwrócił również uwagę na rzecz pogłębiania naszej relacji do Ducha Świętego i niesienia pomocy misjom.

     Na zakończenie w każdej szkole Ksiądz Biskup spotkał się z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i Nauczycielami udzielając im błogosławieństwa na dalszy czas pracy.
26 LUTY 2018 r. - SAKRAMENT BIERZMOWANIA

     Dnia 26 lutego 2018 r. - w pierwszym dniu Wizytacji Kanonicznej JE Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Ełckiego w naszej Wspólnocie Parafialnej, na Uroczystej Mszy Św. o godz. 18.00 koncelebrowanej, Ksiądz Biskup Jerzy Mazur udzielił młodzieży naszej Parafii Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej - Sakramentu Bierzmowania.

     Sakrament przyjęło 36 młodych ludzi, pragnących pogłębić swoją wiarę oraz wzmocnić ja Darami Ducha Świętego.

     Młodzież do Sakramentu Bierzmowania przygotował Ks. Łukasz. Oprawę muzyczną przygotowała wspólnota Strumienie Miłości, a za część liturgiczną odpowiadał Ks. Przemysław wraz z LSO.
28.01.- 03.02.2018 r. - ZIMOWISKO W ZAKOPANEM

     Dnia 28 stycznia b.r. grupa 30 osób (w tym 8 ministrantów z naszej Wspólnoty Parafialnej) wraz ze swoimi bliskimi udali się na tygodniowe zimowisko do Zakopanego.

     Mieszkaliśmy na przedmieściach Zakopanego w dzielnicy Harenda w pensjonacie "Teresa", gdzie zostaliśmy przyjęci z wielką życzliwością.

   Oprócz wspaniałej zabawy na stokach narciarskich wzięliśmy udział w wycieczkach na Krupówki, do Białki Tatrzańskiej i Bukowiny Tatrzańskiej gdzie odpoczywaliśmy i regenerowaliśmy swoje siły w termach bukowińskich a także mogliśmy podziwiać piękno gór i skoczni narciarskich. Oprócz zabaw dla ciała, znalazł się również czas na wzmocnienie swojego ducha wiary poprzez uczestnictwo we Mszach Św. w kościele parafialnym pw. Św. Jana Apostoła.

    Nasze zimowisko zakończyliśmy wspólnym odwiedzeniem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.

    Organizatorem zimowiska byli Państwo Renata i Jarosław Oborscy, którym serdecznie dziękujemy za wspaniały czas spędzony wspólnie.
02-23 STYCZNIA 2018 r.

      W dniach 02-23 stycznia 2018 r. w naszej Wspólnocie Parafialnej trwała wizyta duszpasterska, którą w naszej tradycji nazywamy kolędą.
      Dziękujemy serdecznie Wszystkim Parafianom, którzy otworzyli drzwi sowich domów i mieszkań na błogosławieństwo Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za wspólną modlitwę, śpiew kolęd i rozmowy, które dotyczyły naszej parafii i Waszych rodzin. Dziękujemy za złożone ofiary na REMONT DACHU NA PLEBANII i za życzliwość. Dziękujemy za wspólne kolędowanie podczas posiłków przy stole rodzinnym.
      Mamy nadzieję, że Dziecię Boże, które narodziło się w Betlejem zagości w Waszych domach i rodzinach przez ten cały nowy 2017 r. Niech Maryja, patronka naszej Wspólnoty Parafialnej otacza Was matczynym płaszczem miłości, wiary i nadziei. Bóg zapłać."Z życia parafii" - Archiwum

  Rok 2017

  Rok 2016