KATOLICKIE          
                           
STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

                                                                    przy Parafii pw.
                                   Matki Boskiej Częstochowskiej

                                                 w Augustowie


„Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich!
Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół.

Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM"

Jan Paweł II

                                                                                                                                                                                                  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działających na terenie całej Polski. Zasadniczo KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat. Celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.


Opiekunem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
w naszej parafii był ks. mgr Przemysław Jermak.


Z działalności KSM-u naszego Oddziału:
ROK 2017

  • 08 września 2017 r. – Czuwanie modlitewne połączone z uwielbieniem zorganizowane przez oddział KSM-u w Piszu;
  • 12 września 2017 r. – Reaktywowanie Oddziału KSM-u przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie;
  • 12 października 2017 r. – Czuwanie młodych z dekanatów augustowskich pod hasłem „POZNAJ GO”;
  • 04 listopada 2017 r. – Zjazd Diecezjalny KSM-u w Ełku;
  • 18 listopada 2017 r. – „BAL BARDZO KULTULARNY” w Suwałkach;


Relacje ze spotkań naszego Oddziału KSM-u można śledzić na:

http://par.mbcz-augustow.ns48.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=91
lub
https://www.facebook.com/KSM-MBCz-August%C3%B3w1953991904820740/?ref=bookmarks