KAPLICApw. Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej  w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie


Kaplica ustanowiona dekretem

JE Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Ełckiego, dnia 02 kwietnia 2019 r.

   

      Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Ks. Wojciech Jabłoński, w czasie której zostały wniesione, przez Ks. Proboszcza Jerzego Owsiankę Relikwie Bł. Hanny Chrzanowskiej.

   

     Kaplica Bł. Hanny Chrzanowskiej znajduje się w nowej części Hospicjum na parterze.
     Opiekę nad chorymi w Hospicjum od 2016 r. sprawuje Ks. Przemysław Jermak.
    Kaplica powstała dzięki staraniom Dyrektor Hospicjum p. Krystyny Wilczewskiej, która swym staraniem wyremontowała pomieszczenie przeznaczone dla Kaplicy.
     Umeblowanie i wyposażenie w sprzęt liturgiczny zawdzięczamy Ks. Przemysławowi Jermak oraz Wyższemu Seminarium Duchownemu Diecezji Ełckiej, które przekazało Ołtarz, Mszał Rzymski i Krzyże do Stacji Drogi Krzyżowej.
     Obraz Jezusa Miłosiernego jest darem ś.p. Ks. Szymona Sobolewskiego, który odszedł do Domu Ojca po długiej i ciężkiej chorobie w 2018 r.Msza Św. w Kaplicy pw. Bł. Hanny Chrzanowskiej jest sprawowana
w I i IV poniedziałek miesiąca o godz. 1100


(przed Mszą Św. Ksiądz udziela Sakramentu Namaszczenia Chorych i Sakramentu Pokuty i Pojednania)


Opiekunem Kaplicy w Hospicjum są Księża pracujący w Parafii pw. MB Częstochowskiej:


         Ks. Proboszcz Jerzy Owsianka - tel.: 605-641-241
             Ks. Wikariusz Łukasz Kaczmarski - tel.: 507-025-662
            Ks. Wikariusz Jacek Łukaszewicz - tel.: 510-265-051