Wrzesień 2021r

"Wszystko postawiłem na Maryję"

info o kard. Stefanie Wyszyńskim

beatyfikacja


WARSZTATY ŻYCIA DUCHOWEGO

Jeżeli chcesz, by Twoje życie duchowe nabrało głębi i uporządkowało twoją codzienność, skorzystaj z propozycji wejścia w głębię Twoich pragnień. Twym największym pragnieniem jest Bóg. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu… Daj się poprowadzić, przez wielkich mistyków Kościoła: św. Jana od Krzyża, Teresą z Avila, Teresę od Dzieciątka Jezus, czy św. Maksymiliana.

Osoba, która pragnie w takich warsztatach uczestniczyć, może mieć już jakieś doświadczenie życia duchowego realizowanego indywidualnie lub należeć do grupy formacyjnej (mogą to też być osoby duchowne, alumni lub osoby życia konsekrowanego), ale pragnące swoją wiedzę i rzeczywistość życia duchowego, uporządkować i pogłębić w sposób bardzie syntetyczny i praktyczny. Warsztaty te są też propozycją dla osób nie posiadających określonej formacji, czy doświadczenia modlitwy, ale mających żywe pragnienie Boga.

Propozycja warsztatów nie jest jakąś nową formą życia religijnego i nie wiąże się z żadnym ruchem religijnym, jest ona raczej skromną pomocą i uzupełnieniem, tego co już w wielu formach funkcjonuje w Kościele. Celem tego rodzaju zajęć jest integralna formacja w duchu katolickim. To bardzo ważne, by była ona w sposób jednoznaczny osadzona w doświadczeniu Kościoła i realizowana z wyraźną aprobatą Biskupa.

Od strony praktycznej warsztaty trwałyby 5 kolejnych miesięcy, po jednym weekendowym spotkaniu w miesiącu, począwszy od 24-26 września 2021 r. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie. Zjazd byłby w piątek późnym popołudniem, rozjazd w niedzielę wczesnym popołudniem. Zgłoszenia proszę kierować do ks. Stanisława Jóźwiaka tel. 501 190 470.

Szczegółowy program w załączniku.

Serdecznie zapraszamy: ks. Jerzy Owsianka i ks. Stanisław Jóźwiak3 Maja - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY  KRÓLOWEJ POLSKI,  Konstytucja 3 Maja"Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłościwą". (Neapol 1610r)
3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.


18 kwietnia 2021r - II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

     Święto Miłosierdzia Bożego 11 kwietnia

Pan Jezus powiedział do Siostry Faustyny. : „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Jestem miłością i miłosierdziem samym


4 kwietnia 2021r - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus zmartwychwstał - Alleluja!

"Chrystus zmartwychwstał!”-wykrzykują radośnie Jego uczniowie(por.Łk 24,34)
- „Zmartwychwstał prawdziwie!” - wtórujemy im i my dzisiaj, wyrażając naszą wielkanocną radość i wiarę.3 kwietnia 2021r - Wielka Sobota

To szczególny dzień ciszy całego Kościoła, która ma nas wszystkich skoncentrować na grobie Chrystusa i przygotować na radość Zmartwychwstania.
Nawiedzamy w tym dniu Grób Pański i czuwamy na modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

2 kwietnia 2021r - Wielki Piątek

1 kwietnia 2021r - Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej

21-23 marzec 2021r Rekolekcje Wielkopostne       

W dniach 21 – 23 marca  (niedziela, poniedziałek, wtorek)  przeżywaliśmy w naszej parafii  Rekolekcje wielkopostne..
Codziennie było odprawianych pięć Mszy Św. w tym o 1630 dla dzieci i o godz. 1800 dla młodzieży.
Homilie i konferencje  rekolekcyjne głosił ks. Stanisław Gancarek  - moderator   Ruchu Rodzin Nazaretańskich z diecezji częstochowskiej.


Tematyka rozważań  dotyczyła spowiedzi, rodziny, miłości i wiary. W sposób przystępny, zrozumiały ale i głęboki przemawiał kapłan do naszych serc pokazując, co w życiu jest najważniejsze.
Nam często wydaje się, ze już dobrze znamy  zasady wiary, że wiele wiemy, ale nowe  podejście do tych zagadnień ukazuje jak należy wnikliwiej spojrzeć na swoje życie. Ks. Stanisław cytując myśli św. Maksymiliana Marii Kolbe, uczył  nas jak uczynić Maryję swoją drogą do Boga. Mogliśmy też pogłębić wiedzę religijną nabywając książki o sakramentach,o nowej ewangelizacji autorstwa  księdza rekolekcjonisty – Stanisława Garncarka.
Osoby zainteresowane mogły także zakupić wiele innych pozycji książkowych, między innymi  amerykańskiego abp Fultona J. Sheena – kapłana o wszechstronnych zainteresowaniach, nadzwyczajnych zdolnościach,  o którym mówił ks. prof. Robert Skrzypczak, że z jego pouczeń „ wylewa się obfitym strumieniem miłość Chrystusa” i  który  gdy minie pandemia , będzie beatyfikowany. Ci, którzy nie skorzystali z rekolekcji niech żałują, ale na oczyszczenie serc i duszy przed nadchodzącymi świętami jest jeszcze czas. Jezus czeka !
Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest dniem dziękczynienia
miłosiernemu Bogu za dar kapłaństwa oraz Eucharystii.

Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika – pisała św. Siostra Faustyna o swym mistycznym doświadczeniu i byłam obecna, co się tam działo Jednak najgłębiej przejęła mię chwila, [przejęłam] się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona; w chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona – ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie. Istota jest w Wieczerniku (Dz. 684).


Wielki Piątek


Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie ma Eucharystii, ponieważ najdoskonalszą ofiarę z samego siebie złożył na Golgocie Jezus Chrystus.

Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz, nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1182) – powiedział
Pan Jezus do św. Siostry Faustyny w jednym z wielu objawień związanych z Jego męką.